5 AI-tools die code kunnen genereren om programmeurs te helpen

Een van de meest recente ontwikkelingen in natuurlijke taalverwerking (NLP) is de opkomst van grote taalmodellen (LLM’s) die zijn gebouwd met behulp van enorme datasets met enorme hoeveelheden gegevens. Er zijn verschillende LLM’s beschikbaar, zoals Google’s BERT en OpenAI’s GPT-2 en GPT-3. Met deze modellen is het mogelijk om met deze modellen alles te genereren, van eenvoudige essays tot daadwerkelijke financiële modellen.

AI-startups, waaronder OpenAI, Hugging Face, Cohere en AI21 Labs, verleggen de grenzen van LLM door modellen te trainen met miljarden parameters.

Hier zijn vijf op AI gebaseerde codegeneratoren op basis van de grote taalmodellen die hoogwaardige code kunnen genereren:

1.OpenAI Codex

OpenAI Codex is het model gebaseerd op GPT-3 dat GitHub Copilot aandrijft – een tool van GitHub om code te genereren binnen reguliere ontwikkelomgevingen, waaronder VS Code, Neovim, JetBrains en zelfs in de cloud met GitHub Codespaces. Het beweert code te schrijven in minstens een dozijn talen, waaronder JavaScript, Go, Perl, PHP, Ruby, Swift en TypeScript, en zelfs BASH. Het model is getraind op miljarden regels code die beschikbaar zijn in het publieke domein, zoals GitHub-repositories.

OpenAI stelde het model via een privé-bèta beschikbaar aan ontwikkelaars en platformbedrijven om tools en integratie te bouwen.

2. Tabnine

Hoewel Tabnine geen end-to-end codegenerator is, zet het de functie voor automatisch aanvullen van de geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) op steroïden. Tabnine, ontwikkeld in Rust door Jacob Jackson toen hij student was aan de Universiteit van Waterloo, is geëvolueerd tot een volwaardige, op AI gebaseerde code-aanvullingstool.

Tabnine ondersteunt meer dan 20 talen en 15 editors, waaronder populaire IDE’s zoals VS Code, IntelliJ, Android Studio en zelfs Vim. Het is beschikbaar tegen de prijs van $ 432 per jaar voor een team van 3 ontwikkelaars.

3.CodeT5

CodeT5 is een open source programmeertaalmodel gebouwd door onderzoekers van SalesForce. Het is gebaseerd op het T5-framework (Text-to-Text Transfer Transformer) van Google. Om CodeT5 te trainen, haalde het team meer dan 8,35 miljoen exemplaren van code, inclusief gebruikerscommentaar, uit openbaar toegankelijke GitHub-repositories. Een meerderheid van deze datasets is afgeleid van de CodeSearchNet-dataset, die Ruby, JavaScript, Go, Python, PHP, C en C# bevat, naast twee C- en C#-datasets van BigQuery.

CodeT5 kan potentieel drie mogelijkheden bieden voor softwareprogrammering:

  • Tekst-naar-code genereren: code genereren op basis van de natuurlijke taalbeschrijving
  • Code automatisch aanvullen: voltooi de hele functie van code gegeven de naam van de doelfunctie
  • Code samenvatting: genereer de samenvatting van een functie in natuurlijke taalbeschrijving

4. Polycode

Polycoder is een open source alternatief voor OpenAI’s Codex. Het model is ontwikkeld door de onderzoekers van de Carnegie Mellon University en is gebaseerd op OpenAI’s GPT-2, dat is getraind op een codebasis van 249 GB die is geschreven in 12 programmeertalen. Volgens de auteurs van PolyCoder is het programma in staat om C met grotere nauwkeurigheid te schrijven dan enig ander model, inclusief Codex.

Hoewel de meeste codegeneratoren niet open source zijn, is Polycoder een van de eerste open source-codegeneratiemodellen.

5.Cogram

Cogram, een Y-Combinator, in Berlijn gevestigde Startup, is een codegeneratietool gericht op datawetenschappers en Python-programmeurs die SQL-query’s en Jupyter Notebooks gebruiken. Datawetenschappers kunnen query’s in de Engelse taal schrijven die de tool vertaalt in complexe SQL-query’s met joins en groepering. Het ondersteunt SQLite, PostgreSQL, MySQL en Amazon Redshift.

Python- en Julia-ontwikkelaars kunnen Cogram integreren met Jupyter Notebooks om automatisch code te genereren. De tool kan contextuele code genereren voor een specifieke taak op basis van de opmerkingen. Datawetenschappers kunnen zelfs visualisaties genereren op basis van reguliere Python-modules zoals Matplotlib, Plotly of Seaborn.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.