Característiques de PHP 8 que demostren que és més que web

PHP és un llenguatge de programació comunament reconegut en el qual depenen molts desenvolupadors per al desenvolupament web. Des del seu llançament inicial, PHP va evolucionar mitjançant canvis de versió i actualitzacions amb funcions addicionals dissenyades per agilitzar el procés de programació, com ara amb el llançament de PHP 8.

En aquest article, revisarem alguns dels conceptes bàsics de PHP i com funciona el llenguatge. A continuació, explorarem algunes característiques i integracions destacades de PHP 8, així com les oportunitats que aquesta versió ofereix als desenvolupadors que estiguin interessats a anar més enllà del desenvolupament web. Finalment, farem una ullada ràpida a com idiomes com WebAssembly estan accelerant la necessitat de llenguatges web del servidor com PHP per afegir nous nivells de sofisticació a les capacitats de desenvolupament que ofereixen.

Conceptes bàsics de programació PHP

El llançament de PHP l’any 1995 va obrir un nou món de possibilitats per al desenvolupament i disseny de pàgines web, tot amb nivells d’escalabilitat, seguretat i personalització sense precedents. Fins al dia d’avui, PHP ofereix als desenvolupadors un entorn de posada en escena versàtil per realitzar scripts del costat del servidor, scripts de línia d’ordres i compilacions d’aplicacions d’escriptori.

PHP proporciona la columna vertebral per a una àmplia gamma de funcions d’aplicacions principalment centrades en el web, com ara la gestió dinàmica de contingut, la integració de bases de dades remotes i el seguiment de sessions d’usuari. Els programadors també poden utilitzar PHP per sol·licitar elements directament des d’un servidor o base de dades i, a continuació, fer que aquest contingut sigui accessible als usuaris de la web.

Les compilacions d’aplicacions en PHP solen seguir un procés d’execució de quatre etapes:

  1. Els testimonis es construeixen i es defineixen mitjançant una configuració de lexer i un intèrpret analitza l’script.
  2. Utilitzant aquests testimonis, la funció analitzadora crea una jerarquia coneguda com a arbre de sintaxi abstracta (AST), que analitza la sintaxi dins del codi font i crea un model estructural per al programa.
  3. El compilador tradueix l’AST en codi que dicta les accions de compilació i execució realitzades per la màquina virtual Zend (Zend VM), un component que es troba a l’entorn de scripting Zend Engine únic de PHP.
  4. El Zend VM processa el codi operatiu i executa les operacions dins de l’aplicació.

Els desenvolupadors de PHP també tenen l’opció d’utilitzar tècniques d’inversió de control per cridar una funció específica des de les biblioteques PHP. Per exemple, el marc Laravel empra un patró de disseny de model-vista-controlador i ofereix una plataforma plena de funcions per crear aplicacions web. Un altre exemple de biblioteca és el marc de Symfony, que proporciona un conjunt de components reutilitzables que poden ajudar a accelerar el desenvolupament modular.

Característiques destacades de PHP 8

Si bé PHP 7 ofereix millores de rendiment i seguretat, PHP 8 representa una versió important amb funcions noves substancials. Aquestes característiques inclouen el compilador just-in-time (JIT), un mètode d’arguments amb nom, tipus de retorn estàtic, herència i extensions OPcache.

L’addició de JIT aporta a PHP 8 un avantatge particularment atractiu respecte a les versions anteriors. JIT compila un script al codi màquina abans de l’execució per estalviar rendiment i ús de memòria. Això millora la capacitat de PHP en entorns d’alta informàtica i amplia les possibilitats d’utilitzar PHP més enllà del desenvolupament web, des de desplegaments d’IoT fins a models d’aprenentatge automàtic.

Per exemple, utilitzar l’emmagatzematge de memòria compartida per a bytecode significa que el procés d’execució de quatre etapes de PHP només s’ha d’executar una vegada. Mentrestant, aquest bytecode està disponible immediatament per a l’execució de Zend VM. La combinació del compilador JIT i l’extensió OPcache també elimina la necessitat de carregar i analitzar scripts a cada sol·licitud.

Finalment, els arguments amb nom representen una altra característica de PHP 8 que vol afegir suport per a nivells més alts de complexitat de desenvolupament. Els arguments amb nom és un mètode que permet als arguments actuar de manera independent de l’ordre. Aleshores, els arguments es passen a funcions en funció de la seva identitat, en lloc de la seva posició dins del flux de treball, permetent un nivell més sofisticat de comportament asíncron.

Competició amb WebAssembly

WebAssembly (Wasm) funciona principalment com una eina basada en llenguatge per a l’execució en aplicacions web i ofereix un llenguatge d’assemblatge textual i les interfícies necessàries per interactuar amb sistemes host. Com que el codi de Wasm actua com un objectiu multi-idioma accessible per a un compilador, els programadors poden convertir el seu llenguatge preferit a Wasm i executar el codi nou al navegador.

Una característica important de Wasm és que ofereix als desenvolupadors flexibilitat amb opcions de llenguatge, marc i eines. Com que garanteix que el que s’executa en un navegador funcionarà en tots els navegadors, els desenvolupadors també poden centrar la seva atenció en tasques més exigents, com ara les responsabilitats de suport de l’API. A més, els desenvolupadors poden reutilitzar fonts i biblioteques de JavaScript existents, així com utilitzar una varietat d’altres llenguatges per iniciar el desenvolupament modular i crear components d’aplicacions independents.

A causa d’aquests avantatges, Wasm és una mica un disruptor en l’àmbit dels enfocaments de programació web. Els idiomes del costat del servidor, com ara JavaScript i PHP, estan ben arrelats, sobretot perquè sovint són un llenguatge preferit per als desenvolupadors web en creixement que busquen millorar les seves habilitats. Tot i que és poc probable que això canviï aviat, les noves versions de PHP hauran d’assegurar-se que segueixen el ritme de les capacitats competitives introduïdes per idiomes com Wasm.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *