Dashboard pensioenwaardering – Casestudy

Dashboard pensioenwaardering – Casestudy

GAD geeft actuarieel advies over alle belangrijke openbare pensioenregelingen in het VK, die in totaal ongeveer 15 miljoen mensen treffen. Voor onze medewerkers gaat het om een ​​flinke hoeveelheid data en werk. Door processen te standaardiseren en efficiënte pijplijnen te ontwikkelen, kunnen we ons concentreren op inzichten in plaats van op cijfertjes kraken.

Als onderdeel van de Nationale Datastrategie en de Nationale AI-strategie van de overheid is er de ambitie voor departementen om datagedreven beleidsbeslissingen te ondersteunen en het potentieel van krachtige AI-technieken te realiseren.

Ons werk aan het ontwikkelen van efficiënte pijplijnen ondersteunt deze ambitie door onze actuarissen in staat te stellen sneller inzichten uit de data te halen. Bovendien helpt het gebruik van interactieve dashboards ons om de betekenis achter de resultaten te visualiseren en te begrijpen en uiteindelijk om de belangrijkste berichten met onze klanten te delen.

Dashboard voor pensioenwaardering

Bij het uitvoeren van een taxatie moeten onze actuarissen de antwoorden op belangrijke vragen begrijpen, waaronder:

 • Hoe zijn de pensioenverplichtingen en premies veranderd sinds de vorige herziening en wat zijn de belangrijkste drijfveren?
 • Wat wordt de werkgeversbijdrage in de volgende uitvoeringsperiode?
 • Moeten ledenvoordelen en/of ledenbijdragen worden gewijzigd?

Als onderdeel van de GAD-tool is ontwikkeld, is een datapijplijn gemaakt in de programmeertaal Python. Het wordt gebruikt om deze vragen efficiënt en op een gestandaardiseerde manier te beantwoorden in alle pensioenregelingen die we waarderen.

Nadat een gebruiker een schema heeft geselecteerd, levert de tool de resultaten op een interactief dashboard. Het biedt vervolgens afzonderlijk een uitgebreide audit trail van de berekeningen.

Voordelen van pijpleidingen

Binnen de overheid zijn er veel modellen, vaak gebaseerd op Excel, en processen die vergelijkbare functies uitvoeren en die veel tijd vergen om te updaten en te onderhouden.

GAD profiteert van de ontwikkeling van pijplijnen waarmee verschillende modellen kunnen worden gecombineerd en gestroomlijnd. Neem contact met ons op als u voor soortgelijke uitdagingen staat.

Dashboard pensioenwaardering – Casestudy
 • één gecentraliseerd codebestand betekent dat er slechts één model hoeft te worden bijgewerkt als de berekeningsmethoden moeten worden bijgewerkt, in plaats van meerdere modellen
 • snellere verwerkingssnelheid
 • mogelijkheid om grotere hoeveelheden gegevens te gebruiken
 • betere consistentie in berekeningsverwerking en uitvoerformaten over schema’s (dus het is gemakkelijker en efficiënter voor de betrokken mensen en robuuster tegen fouten)
 • duidelijkere documentatie van berekeningen voor gebruikers
 • grotere mate van automatisering leidt tot minder risico op fouten
 • meer intuïtieve ervaring voor gebruikers
 • gebruikers kunnen de onderliggende berekeningscode niet per ongeluk wijzigen tijdens het gebruik van het dashboard

Onze datawetenschapscapaciteiten ontwikkelen

De afgelopen jaren heeft GAD zijn datawetenschapscapaciteiten verbeterd door middel van werving, training en door de praktische ervaring die is opgedaan bij het gebruik van datawetenschapstechnieken. Deze technieken vormen een aanvulling op de traditionele actuariële benaderingen van veel klantprojecties, waaronder deze. Wij bijvoorbeeld:

 • gebruik GitHub voor versiebeheer en auditprocessen
 • volg de beste coderingspraktijken, zoals het gebruik van functies om elk dashboardblok te berekenen, zodat het meerdere keren consistent kan worden hergebruikt
 • hebben onze consistentie van verwerking tussen schema’s verbeterd, wat de efficiëntie van het koppelen/ketenen van modellen aan elkaar heeft verhoogd. Dit betekent dat het eenvoudiger is om de output van het ene model te automatiseren en deze als input naar een ander model toe te voeren.

Neem contact op met GAD als u wilt bespreken hoe u data science-technieken kunt inzetten in uw werk en hoe u de overheid kunt helpen bij het realiseren van haar strategische ambitie op dit gebied.

Leave a Reply

Your email address will not be published.