Què és el llenguatge de programació Go?

Go (també anomenat llenguatge Golang o Go) és un llenguatge de programació de codi obert utilitzat amb finalitats generals. Go va ser desenvolupat pels enginyers de Google per crear programari fiable i eficient. Modelat de manera més semblant després de C, Go s’escriu estàticament i és explícit.

El llenguatge es va dissenyar inspirant-se en la productivitat i la relativa simplicitat de Python, amb l’habilitat de C. Alguns dels problemes que Go aborda són el temps de construcció lent, dependències incontrolades, duplicació d’esforços, dificultat per escriure eines automàtiques i desenvolupament entre idiomes. .

Go funciona mitjançant l’ús de “goroutines” o processos lleugers, que permeten més eficiència. Go també utilitza una col·lecció de paquets per a una gestió eficient de dependències.

Alguns exemples d’organitzacions que utilitzen Go inclouen Google, Cloudflare, Dropbox, MongoDB, Netflix, SoundCloud, Twitch i Uber.

Què fa el llenguatge de programació Go?

Go inclou una sèrie de funcions com ara la seva biblioteca estàndard, gestió de paquets, escriptura estàtica, suport per a proves i la seva independència de la plataforma. La biblioteca estàndard de Go es basa en l’ús de paquets distribuïts. La gestió de paquets fa referència a com Go gestionarà el suport per a la gestió de paquets basada en l’usuari i externa. Els paquets es poden publicar utilitzant un petit conjunt d’ordres. L’escriptura estàtica és un sistema de tipus que garanteix les conversions i la compatibilitat alhora que evita els problemes derivats dels idiomes escrits de manera dinàmica. Go també admet proves unitàries per executar-se en paral·lel amb el codi escrit. A més, a causa del disseny modular de Go, el codi es pot compilar a gairebé qualsevol plataforma.

Més concretament, Go utilitza processos lleugers que permeten el processament simultània i es comporten com a fils. La sintaxi imitarà els patrons que es veuen habitualment en llenguatges dinàmics. Golang afavoreix les interfícies de composició sobre l’herència. Algunes de les eines de Go que cal destacar són la seva funció “Gofmt” que forma automàticament i sagna el codi per a la seva llegibilitat, “Go run” que compila i executa codi simultàniament, “Go get” que s’integra perfectament amb GitHub i “Godoc” que genera HTML basat en HTML. documentació segons l’estructura del codi i els comentaris dels desenvolupadors.

Apreneu a escriure una funció a Go.

Beneficis de Go

L’ús de Go sobre altres llenguatges de programació té una sèrie d’avantatges, com ara:

 • Rapidesa de compilació i execució
 • No es necessita cap màquina virtual (VM).
 • portabilitat
 • Goroutines lleugeres que admeten la concurrència
 • Les interfícies permeten sistemes poc acoblats
 • Recollida automàtica d’escombraries
 • Seguretat de la memòria
 • Tractament d’errors independent
 • Àmplies biblioteques integrades

Inconvenients de Go

Alguns inconvenients potencials inclouen:

 • No admet genèrics, ni la capacitat d’escriure codi abstracte implícit
 • Falta de seguretat en temps d’execució
 • fer complir normes estrictes
 • Incompatible amb la sobrecàrrega de funcions
 • No convencionalment orientat a objectes

Aplicacions del llenguatge de programació Go

Go és utilitzat per diversos equips de desenvolupament de programari i en diversos programes. Les aplicacions que utilitzen Go inclouen serveis de contenidors com Docker i Kubernetes, serveis al núvol com Terraform i OpenShift, eines d’orquestració de serveis com Juju i altres aplicacions com les xarxes Bitcoin, per exemple, Lightning Network.

Les empreses que utilitzen el llenguatge de programació Go inclouen Couchbase, que utilitza Go per als serveis de consulta i indexació; Dropbox, que va canviar d’utilitzar Python a Go; MongoDB, per a eines relacionades amb instàncies de MongoDB; i Netflix amb algunes de les seves arquitectures de servidor.

Anar contra competidors

Golang té característiques comparables a altres llenguatges de programació, però ofereix una alternativa global única. L’objectiu principal de disseny de Go és facilitar la compilació ràpida, a diferència d’alguns dels altres llenguatges comuns. En comparació amb C++, Go redueix la quantitat d’errors d’execució i dependències alhora que augmenta la seguretat i la gestió de la memòria. Ruby ofereix un enfocament més segur, però requereix un intèrpret i triga més a compilar-se. Java és un altre llenguatge de programació popular; tanmateix, requereix una màquina virtual per executar el codi. Go elimina aquesta necessitat i combat la complexitat i la verbositat del propi codi Java.

Els desenvolupadors voldran codificar a Go quan vulguin un llenguatge de programació bo per al desenvolupament web, desenvolupament frontal, scripts de línia d’ordres i aplicacions de servidor de xarxa. A causa del temps d’inici ràpid de l’idioma Go, la baixa sobrecàrrega de temps d’execució i la capacitat d’executar-se sense una màquina virtual, Go s’ha convertit en un llenguatge molt popular per escriure microserveis. A més, Go també es pot utilitzar per a la programació simultània, una estratègia per executar diverses tasques alhora. Pel que fa a la comparació de Go amb la freqüència amb què s’utilitzen i es valoren altres llenguatges de programa, Go es classifica sovint a la part inferior oa la meitat de les deu llistes principals per als llenguatges de programació més demandats i més agradats, normalment just darrere d’altres coneguts. llenguatges com JavaScript i Python.

La història de Go

La creació de Go va ser motivada per la necessitat de resoldre problemes d’enginyeria de programari a Google i de proporcionar una alternativa per a C++. A més, a mesura que els processadors multinucli es van fer més populars, va ser necessari desenvolupar un llenguatge amb nivells de productivitat més alts.

Go va començar a dissenyar-se a Google l’any 2007. Els dissenyadors volien crear un llenguatge de programació que fos més fàcil d’utilitzar però que encara tingués les característiques útils que es troben en altres llenguatges com C++, Python o JavaScript. El 2008, el llenguatge va començar a prendre forma, ja que va passar de les etapes del prototip i es va anunciar públicament el 2009. En aquell mateix any, Go també es va convertir en un projecte de codi obert on els membres de la comunitat podien començar idees i codi. La versió 1.0 es va publicar més tard el 2012.

Amb el pas dels anys, es van afegir noves actualitzacions i funcions, com ara el 2018, quan es van afegir genèrics i tractament d’errors. La popularitat de Go ha continuat creixent i fluctuant.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *